Rapport från Sjöbo Fågelgrupps utflykt till Vomb- och Krankesjön den 4 december 2022

En fenomenal final på Sjöbo Fågelgrupps fågelår!!

Söndagens utflykt till Vombsjön och Krankesjön blev särdeles lyckad. Trots duggregn, kallt och blåsigt väder mötte 8 entusiaster upp. Vi såg eller hörde sammanlagt 34 arter. Och bland dessa utmärkte sig rariteter som kungsfiskare, snösparvar, vattenpiplärka, rödhuvade dykänder, duvhök och salskrakar. Arter som man inte ser varje dag.

Här kommer artlistor från de olika lokalerna

Hamnen i Björkaåns in flöde i Vombsjön (Vressel) kl 09:25-09:35
Gräsand ca 5 ex
Gråhäger 2 ex
Röd glada 1 ex
Ringduva ca 5 ex
Kungsfiskare 1 ex hane (enl foto helsvart näbb)
Skata 2 ex
Korp 1 ex

Pumpstationen-Näbblinjen Vombsjön kl 09:50-10:30
Knölsvan ej räknade
Gräsand ej räknade
Kricka ca 20 ex
Knipa många
Storskrake ca 20
Ägretthäger 2 ex på motsatta stranden
Havsörn 4 ex
Röd glada 2 ex
Ormvråk 1 ex
Skrattmås 1 ex
Gråtrut ca 15 ex
Havstrut 1 ex
Kungsfågel 3 ex lockläten
Entita 1 ex Lockläte
Kråka 6 ex
Snösparv 23 ex

Västra Vombsjön, stranden mittemot fågeltornet kl 11:00-11:15
Gräsand ca 20 ex
Kricka ca 10 ex
Vattenpiplärka 1 ex födosökande

Silvåkratornet och gömslet kl 11:45-12:50
Knölsvan ej räknade
Grågås lockläte, förbflygande
Gräsand ej räknade
Brunand många, ej räknade
Rödhuvad dykand 2 hanar
Vigg många, ej räknade
Knipa många, ej räknade
Salskrake ca 20 ex, både honor och hanar
Storskrake ej räknade
Ägretthäger 3 ex
Röd glada 3 ex
Duvhök 1 ex
Koltrast 1 ex
Kungsfågel 1 ex
Talgoxe 1 ex
Blåmes 1 ex
Entita 1 ex
Stjärtmes 6 ex
Gråsiska 3 ex
Grönsiska ca 20 ex

Alla arter och medobservatörer är nu inlagda på Artportalen.

En God Jul och väl mötta till våren!

Komplettering av artlistorna med egna foton på söndagens mest svårskådade fåglar.
Snösparvar fotograferade vid Äspet Åhus den 18 okt 2021 resp flygande vid Nybrostrand den 19 jan 2018.


Vattenpiplärka vid kulverten mitt emellan tornen på Vombs ängar.


Rödhuvad dykand hane Hörte våtmark den 10 jan 2022. Denna individ hade ovanligt lite vitt på kroppssidan.


Samt ägretthägern i skarvträdet vid Silvåkratornet igår den 4 dec 2022 (inte så svårskådad).