På tur genom Fyledalen

Söndagens utflykt till Fyledalen lockade tio tappra som trotsade det blåsiga och delvis regniga vädret. Men nere i dalen visade det sig vara väldigt lugnt och trevligt. Många fåglar visade sig också under promenaden från gamla tegelbruket ner till obsplatsen, nära Lyckås. Det var främst rovfåglar som seglade fram och tillbaka uppburna på de friska vindarna. Glador, vråkar och sparvhökar dök upp och försvann hela tiden. En stor flock grönsiskor drog fram och tillbaka i alarna utmed Fyleån. Samtidigt som flera gransångare hoppade i snåren intill ån.
Den fågel som märktes mest under turen var dock björktrast. De kom och gick i stora flockar om flera hundra fåglar.
Vi prövade också att locka fram fåglar med hjälp av en liten högtalare som hängdes upp i ett snår. Det var effektivt. En mix av olika varningsläten spelades upp och många fåglar strömmade till direkt, mest mesar. Men även kungsfågel, nötväcka och rödhake.
Avslutningsvis fikade vi på betongplattan vid det gamla tegelbruket där nu en rast/grillplats iordningställts.
Här var behållningen en gammal havsörn som flög rakt över oss, samt de goda kardemummabullar som Cathrine bjöd på.
En mycket trevlig avslutning.
Om en månad ungefär kör vi igen. Välkomna då.

Artlista:
Vitkindad gås 25
Häger 1
Sparvhök 6
Ormvråk 4
Glada 7
Havsörn 1
Fiskmås 8
Skrattmås 2
Ringduva 15
Korp 2
Kråka 13
Kaja 50
Råka 25
Entita 4
Blåsmes 7
Talgoxe 12
Ladusvala 10
Gransångare 4
Kungsfågel 2
Nötväcka 5
Björktrast 300
Taltrast 1
Rödhake 1
Järnsparv hörd
Bofink 40
Grönsiska 70
Gulsparv 4