Exkursioner 2022

Program hösten 2022

Fågelgruppen fortsätter verksamheten även under hösten. I likhet med tidigare år sker höstutflykterna på söndagsmorgnar. Inför varje evenemang skickar vi ut särskild kallelse och eventuella ändringar några dagar före de nedan angivna datumen.

Utöver nedanstående preliminära program kommer vi att annonsera om det dyker upp arter som är sällsynta och som därför kan vara intressanta för gruppens medlemmar. Håll därför ögonen öppna för tillägg till programmet. Meddelandena kan komma med kort varsel!

Våra planer är som följer:

Söndagen den 21 augusti Vadare och vitfågel på Skånes ostkust

Besök vid en eller flera lokaler, Revet i Simrishamn, Örnahusen, Risteören.

Samling kl 08.00 på COOPs parkering, Sjöbo Väster.

Medtag kikare, tub samt fika.

Söndagen den 4 september Falsterbo Bird Show

Skådningen sker på Skanörs Ljung. Mässan för utställare och aktiviteter är i år lokaliserad till parkeringen i anslutning till Falsterbo Camping Resort.

Samling kl 08.00 på COOPs parkering, Sjöbo Väster.

Medtag kikare, tub, lämplig stol att sitta på, samt fika.

Hemfärd sker enskilt.

Läs mer om evenemanget på <falsterbobirdshow.com>.

Söndagen den 18 september eller 2 oktober Besök hos ringmärkarna i Bingsmarken

OBS Datumet kan ändras beroende på ringmärkarnas arbetssituation. Om det kommer stora mängder fågel kan de inte ta emot och guida oss. Goda möjligheter till fotografering av märkta fåglar. Möjligen stannar vi vid Näsbyholmssjön på hemvägen.

Samling kl 08.00 på COOPs parkering, Sjöbo Väster.

Medtag kikare, kamera, tub samt fika.

OBS Nytt för i år. P g a  ökade kostnader tar Ringmärkningscentralen i Bingsmarken betalt för sina visningar. Priset är 50 kr per person. Vi meddelar i samband med annonseringen hur betalning kan ske.

Söndagen den 6 november Småfåglar, simfåglar och örnar vid Björkaån, Vombsjön och Krankesjön

Samling kl 08.00 på COOPs parkering, Sjöbo Väster.

Medtag kikare, tub samt fika.

Söndagen den 4 december Rastande gäss och örnar i närområdet

Samling kl 08.00 på COOPs parkering, Sjöbo Väster.

Medtag kikare, tub samt fika.

Alla är hjärtligt välkomna!

Gert Ljungqvist
torgel.ljungqvist@gmail.com
073 988 45 27

Lars Leonardson
larsleonardson@gmail.com
070 691 31 86