Örn-bonanza vid Sövdesjön

Söndagens utflykt till Navröd vid Sövdesjön blev ovanligt lyckad och välbesökt. Förmodligen slog vi nytt örnrekord för föreningens smått klassiska februariexkursion.
Det kunde inte ha börjat bättre. Redan vid första stoppet upptäcktes tre havsörnar på Holmabacken väster om sjön. När vi riktade kikarna mot backen upptäcktes ytterligare tre havsörnar. Alla satt på marken. Efter en kort stund dök en ung kungsörn upp. Och en gammal havsörn stötte till.
Örnarna höll till vid Holmabacken en lång stund och visade upp sig fint. Alla fick sitt lystmäte och kunde jämföra havs- och kungsörn.
Troligen lockades örnarna till området av ett dött djur eller resterna från en lyckad jakt.
Plötsligt uppenbarade sig Naturskyddsföreningens logotype-fågel, den dykande falken. En pilgrimsfalk svepte fram över ängarna och satte sig på en staketstolpe framför oss. Där kunde den studeras fint genom tubkikare en längre stund.
Framme vid Navröd seglade två gamla havsörnar över sin boplats och bjöd på läckra obsar i det fina medljuset. Två ägretthägrar höll till på de översvämmade ängarna, likaså en grå häger. Där fanns också tofsvipa, mycket fiskmåsar och gäss.
Vid en kort promenad söderut flög tre havsörnar över oss och en majestätisk flock kronhjortar galopperade förbi, samtidigt som en större grupp dovhjortar tittade på.
Tillbaka på kullen vid Navröd och familjen Heijkenskjölds hus med magnifik utsikt över sjön blev det varm ärtsoppa och bröd som final på en dag att minnas.
Sammanlagt sågs mellan 11 och 13 örnar, med reservation för dubbelräkning. Och vi kunde räkna in 37 nöjda deltagare på den alltigenom soliga utflykten.
Föreningen vill tacka familjen Heijkenskjöld för att de så generöst upplåter sin fastighet för oss vid örnutflykterna.