Kungsfiskare lyste upp grådiset – Vombsjön 6 november

Regn och gråväder präglade söndagens utflykt med Naturskyddsföreningens fågelgrupp till Vombsjön. Ibland ljusnade det och regnet kom och gick. Det var mycket putsande av blöta och fuktiga objektiv och brillor.
Men det ljusnade rejält när en kungsfiskare visade upp sig i småbåtshamnen i Vressel. Den lille fiskaren satt på en gren över Björkaån, bara 20-25 meter ifrån oss. Alla kunde njuta av den blåskimrande skönheten en lång stund. Samtidigt som kamerorna rasslade. Efter flera minuter drog kungsfiskaren iväg uppströms.
En vacker ägretthäger visade också upp sig i hamnen.
Ute på Vombsjön låg massor av simänder, mest skedänder med en stor flock på 250-300, vilket är anmärkningsvärt många. I strandkanten födosökte många hundra krickor. Här fanns också gräsänder, brunänder, viggar, knipor, ett par stjärtänder och storskrakar. Sikten var dock begränsad och regnet gjorde det svårt att utskilja alla änder som låg runtom i sjön. Ett trettiotal sångsvanar och en handfull knölsvanar guppade omkring på sjön. Och tre ägretthägrar stod långt bort i diset som vita utropstecken.
Vi avslutade med en fika vid badplatsen där en flock ljungpipare var nytt. Trots det dåliga vädret var vi ganska nöjda med dagen. Nästa och sista utflykten i år med fågelgruppen blir söndagen den 4 december

Något försenat, artlistan från 6 november:

Sydost om byn Vressel
Ägretthäger 2 ex stationär

Sportfiskehamnen i Bjökaån (Vressel)
Gräsand ca 15 ex rastande
Ägretthäger 1 ex födosökande
Gråhäger 2 ex födosökande
Röd glada 1 ex förbiflygande
Kungsfiskare1 ex stationär
Koltrast stationär, ej räknad
Gärdsmyg 1 ex sång
Blåmes födosökande, ej räknad
Steglits förbiflygande, ej räknad
Grönsiska förbiflygande, ej räknad
Domherre lockande, ej räknad
Mindre korsnäbb lockande, ej räknad

Björkaåns utlopp i Vombsjön
Knölsvan stationär, ej räknad
Sångsvan 7 ex födosökande
Grågås förbiflygande, ej räknad
Vitkindad gås förbiflygande, ej räknad
Gravand 1 ex förbiflygande
Gräsand rastande, ej räknad
Stjärtand rastande, ej räknad
Skedand ca 300 ex rastande
Bläsand rastande, ej räknad
Kricka rastande, många hundra
Brunand rastande, ett fåtal
Vigg rastande, ej räknad
Knipa rastande, ej räknad
Storskrake 2 ex, rastande
Ägretthäger 3 ex rastande på södra stranden
Trana 2 ex förbiflygande
Tofsvipa ca 40 ex förbiflygande
Enkelbeckasin 4 ex födosökande
Skrattmås rastande, ej räknad
Fiskmås rastande, ej räknad
Skata stationär, ej räknad
Kaja stationär, ej räknad
Råka stationär, ej räknad
Kråka stationär, ej räknad

Badplatsen utöver vad vi såg vid mynningen
Sångsvan ca 30 ex landande
Skäggdopping rastande, ej räknad
Ägretthäger 3 ex födosökande
Ljungpipare ca 30 ex landande
Havstrut 1 ex rastande
Grönsiska lockande

Summa 37 arter

Kungsfiskare