Magisk kväll vid våtmark

Spelande grönbenor och lövgrodor fyllde kvällen vid Ilstorps våtmark.
Fåglar och grodor stod i fokus när Naturskyddsföreningen under söndagen den 7 maj besökte den fina våtmarken.
Vi började med fåglar och avslutade med grodor, däremellan hanns en fika med.
Ilstorps våtmark stod klar 2012. Redan från början lockade den till sig stora mängder fåglar, främst änder och vadare. Grodorna kom snart dit också.
I dag finns det lövgroda, ätlig groda, klockgroda, vanlig groda och vanlig padda i vattnet.
Förhoppningar om att den starkt hotade lökgrodan också skulle ha hittat till Ilstorps våtmark fanns inför kvällen. Grodexperten Per Nyström sänkte ner en mikrofon i vattnet för att försöka uppfatta den tystlåtna lökgrodans läte. Men alla försök var förgäves. Lokalen kan dock i framtiden vara en potentiell lokal för den hotade grodan.
Flera vadare som gluttsnäppa, rödbena, grönbena och mindre strandpipare visade upp sig. Tofsvipor med ungar sprang oroligt omkring på dybankarna. Men mest uppmärksamhet väckte de granna brushanarna med sina pråliga kragar.
Ett femtiotal lövgrodor spelade för de 15 deltagarna som mött upp.
En skällande räv sprang omkring på ängarna på jakt efter de markhäckande fåglarnas ägg och ungar. Både rödbenor och tofsvipor varnade upprört.
Fladdermöss flög över dammen och fångade insekter avslutningsvis.
Gert Ljungqvist
Per Nyström lyssnar efter lökgrodor med hjälp och mikrofon och hörlurar. Bild: Gert Ljungqvist
En vilsen lövgroda återbördades till vattnet där den genast började spela. Bild: Gert Ljungqvist