Sjöbo Fågelklubb

Ringmärkning i Bingsmarken 29 september
 
Utflykten till Bingsmarken blev mycket lyckad och uppskattad. Naturskyddsföreningens fågelgrupp fick vara med när ringmärkarna i Bingsmarken fångade och märkte ett stort antal fåglar. Bo Petersson trollade fram flera olika arter och berättade mycket insiktsfullt och lärorikt om ringmärkning och de fåglar som märktes. Flera fåglar visades upp innan de släpptes fria, vilket gav fina tillfällen till närbilder. 
 
Bland annat visades kungsfåglar och en brandkronad kungsfågel upp, och skillnaden mellan de snarlika löv- och gransångarna, och kärr- och rörsångarna demonstrerades. Vi fick även följa med på en nätrunda och se när fåglar försiktigt plockades loss ur näten. Bo berättade att antalet återfynd ligger på ett par promille av de ringmärkta fåglarna. Varje år märks runt 15 000 fåglar, sammanlagt har man ringmärkt över 200 000 fåglar sedan starten.
 
Nästa utflykt med fågelgruppen blir om cirka en månad. Träffarna är öppna för alla. Vi träffas under avspända former; skådar fåglar, lär av varandra och fikar. För det mesta är vi hemmavid, men ibland gör vi lite längre utflykter som till Bingsmarken i Skurup.
Nedan utdrag från protokollet söndagen den 29 september.
Dagens fångst: Idag          Hittills i höst
Gärdsmyg 9 90
Järnsparv 4 132
Rödhake 50 915
Sävsångare 2 509
Kärrsångare 1 744
Rörsångare 7 823
Ärtsångare 1 74
Svarthätta 33 912
Gransångare 36 681
Lövsångare 2 793
Kungsfågel 50 269
Brandkronad kungsfågel 1 6
Blåmes 3 50
Totalt 199 7 190

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hej alla fågelvänner!

Sjöbo Fågelgrupp fortsätter att träffas under 2019!

Under 2018 startade vi en fågelgrupp i Naturskyddsföreningens regi. Både nybörjare och mer erfarna skådare bjöds in. Det blev en succé och omkring 25 personer har deltagit i våra utflykter.

Till hösten planerar vi att träffas första söndagen i varje månad under augusti-december. Vi kommer att studera fågelsträcket på sydkusten, besöka Falsterbo Bird Show, Ringmärkningen i Bingsmarken, skåda örnar, gäss och kringstrykande småfåglar. Tid och plats kommer att meddelas inför varje utflykt. Alla är välkomna!!

Med hälsningar

Lars Leonardson och Gert Ljungqvist

Våra kontaktuppgifter

Gert 0739 88 45 27, torgel.ljungqvist@gmail.com

Lars 0706 91 31 86, larsleonardson@gmail.com