Naturreservatet Frihult

I naturreservatet Frihult finns flera rödlistade arter, t.ex. trollsländor, svärmare, fjärilar och flera groddjur.  Artrikedomen gynnas av att de många dammarna i naturreservatet har olika karaktär samt det skyddade läget. Frihult är beläget i Sjöbo kommuns södra del och består av betesmarker med dammar, tidvis vattenrika områden och mindre sanddyner. Förekomsten av sand är mycket gynnsamt för den hotade lökgrodan. Arten är nattaktiv och den ligger oftast nedgrävd under dagarna. Lökgrodan är en medelstor grodart som fått sitt namn av att den avger en lökaktig doft när den känner sig hotad.

lökgroda

Naturskyddsföreningen i Färs började aktivt att arbeta med den hotade lökgrodan redan år 1996. Föreningen fick då bidrag från bland annat Länsstyrelsen Skåne för att restaurera den första dammen i Frihult. År  2012 blev delar av området naturreservat och detta ville föreningen fira genom att anlägga en egen damm i området. Bidrag till anläggning av dammen söktes från riksföreningen och Länsstyrelsen Skåne. Våren 2014 hördes den första lökgrodan i vår damm!

Frihult damm
Vår damm ligger i den nordöstra delen av reservatet nära grusvägen och är ett synnerligen lyckat naturvårdsprojekt. En längre artikel om projektet finns att läsa på Naturkontakt, här!

Hjälp oss gärna genom att rapportera vad du ser och hör i dammen!