De vilda blommors dag -Vitabäckskärret

Årets exkursion inom ramen för ”De vilda blommornas dag”, ett årligt evenemang i hela Norden, gick till det artrika Vitabäckskärret.

Ca 25 personer kom för att bekanta sig med rikkärrets många växtarter. Kärrknipproten, en orkidé, blommade rikligt medan de flesta av majnycklarna hade blommat över. En tredje orkidé, tvåblad, hade återkommit och fanns nu i ett tio-tal exemplar. Majvivan hade nästan blommat över medan tätörten stod i knopp. Totalt sågs drygt 70 växtarter.

Exkursionsledare: Rune Gerell