Styrelse och valberedning

Styrelsen från vänster: Annika Håkansson (Kassör), Cornelia Lovfeldt (ordförande), Anna Elmlund (sekreterare), Karin Gerell Lundberg (ledamot) och Per Nyström (vice ordförande).

Nedan följer en kort presentation av medlemmarna i styrelsen:

  • Annika Håkansson

* Cornelia Lovfeldt är undersköterska och bor i Vallarum. Hon är bra på eko- och miljöfrågor men känner till lite av varje inom natur- och miljövetenskap. Cornelia har ett brett naturvetenskapligt intresse men brinner extra för hållbar utveckling och ekologisk odling. Fritiden ägnas mest åt barnen, den egna gården och djuren.

  • Anna Elmlund

* Karin Gerell Lundberg bor i Sjöbo Ora och är konsult inom naturvård. Hon är bra på landmiljöers ekologi, biologisk mångfald och naturvård. Hennes spetskompetens ligger inom ämnet fladdermöss, deras ekologi och ekolokalisering. Karin intresserar sig för det mesta inom natur och trädgård, men särskilt för den biologiska mångfalden och den urbana gröna miljön. Fritiden ägnar hon gärna åt hundar, hundträning och gammeldags rosor. Men också åt ekologisk odling i den egna trädgården och örtagården.

* Per Nyström bor i Blentarp och arbetar som konsult inom vattenvårdområdet och som projektledare för EU-projekt. Han är bra på allt som rör ekologi i sjöar, våtmarker och vattendrag  och har spetskompetens vad gäller groddjur och sötvattenskräftor. Han intresserar sig  för bevarandet av biologisk mångfald, pedagogik och utbildningsfrågor och all sport som förgyller tillvaron. Fritiden ägnar Per åt fotografering och löpning.

 

Undrar ni något eller vill ni kanske vara med och engagera er? Tveka inte att höra av er till någon i styrelsen!

Ordförande Cornelia Lovfeldt cornelialovfeldt@gmail.com 0708-677957
Vice ordf. Per Nyström per.nyström@ekoll.net 0416-13040
Sekreterare Anna Elmlund elmlundanna@gmail.com 076-8643394
Kassör Annika Håkansson annikabir2002@yahoo.se 076-1912646
 Ledamot  Karin Gerell Lundberg  karin.gerell@sjobo.nu  0416-15120
 
 
 
Valberedning  Josefin Barup  0731-569388
Valberedning Lars Leonardsson larsleonardson@gmail.com 0416-13430