Länkar

Nedan följer länkar till de föreningar och projekt som vi samarbetar med eller stöttar:

Hörjelgården är en natur och kulturskola i Österlens gränstrakter. Här kan du besöka en del av Skåne som vi tänker oss att det såg ut på Linnés 1700-tal!

Läs gärna mer om gården här: Hörjelgården

 

Genom Storkprojektet hoppas vi kunna få tillbaks vår skånska symbol! Målet är att återfå en livskraftig, flyttande stam av vit stork i Skåne. Naturskyddsföreningen i Färs är fadder till två storkar, dessa har bildat ett par och fått flera ungar!

Läs gärna mer här: Storkprojektet

 

Lunds Botaniska Förening är landets äldsta botaniska förening. Föreningen vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. Föreningens syfte är att tillvarata intresset för och främja studier av botanik, samt sprida kunskap om och verka för skydd av vår flora.

Läs mer om det här: Lunds Botaniska Förening

 

Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) är en ideell förening  som har som mål att ge ökad kännedom och bättre levnadsförhållanden för den skånska fågelfaunan. De vill sprida intresse för ornitologi och naturvård till allmänheten.

Läs gärna mer om föreningen och deras aktiviteter här: Skånes Ornitologiska Förening (SkOF)

 

Puggehatten -Skånes Mykologiska Förening jobbar för en bättre kännedom om Skånes svampar, för att öka kunskaper om svamparnas betydelse i naturen och för att göra en kartläggning av Skånes svampflora.

Läs mer om deras arbete och såklart om svampar här: Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening

 

Entomologiska sällskapet i Lund är en förening vars syfte är att uppmuntra, stödja och befordra intresset för insekter (inkl. spindeldjur). Detta sker genom möten, exkursioner, publikationer och utdelande av stipendier.

Läs mer om sällskapet här: Entomologiska sällskapet i Lund