Ekologisk uppfödning av kyckling och nötboskap – Studiebesök på Bosarps gård

Utomusmiljön på Bosarps gård

Utomusmiljön på Bosarps gård

Att föda upp kyckling med ekologiska metoder är ingen enkel sak. Det fick vi lära oss vid ett besök på Bosarps gård utanför Blentarp där man bedriver ekologisk kyckling- och nötkreatursuppfödning.

Johanna Rasmusson med barnen Ragnar och Signe (till höger i bild) tog emot besökarna

Johanna Rasmusson med barnen Ragnar och Signe (till höger i bild) tog emot besökarna

Familjen Rasmusson tog emot och förklarade öppenhjärtligt och ingående om hur det går till att föda upp kyckling och nötkreatur med ekologiska metoder. På Bosarps gård var man tidiga med ekologisk kycklingproduktion och man har därför fått prova sig fram och utveckla metoder längs vägen. Uppfödningen är certifierad enligt KRAV vilket intygar att såväl kycklingar som nötboskap har föds upp på ekologiskt foder utan användning av konstgödsel eller bekämpningsmedel samt att djuren har större möjlighet att få utlopp för sina naturliga beteenden jämfört med icke-ekologisk uppfödning. För kycklingarna innebär det tillgång till utevistelse, större golvyta och långsammare tillväxt. En ekologisk kyckling får leva på gården under 10 veckor istället för 5 veckor för icke-ekologisk uppfödning innan de åker till slakt.

De nyckläckta kycklingarna kommer till gården och placeras i ett varmt rum för tillväxt innan de så småningom får flytta till  utestallen. Där har de fri tillgång till utevistelse när vädret så tillåter. Vi fick se såväl nio dagar små gula kycklingar som gick och pickade i foderautomaterna som de äldre kycklingarna i sina utestall.

9 dagar gamla kycklingar på Bosarps gård

Nio dagar gamla kycklingar på Bosarps gård

Svårigheterna med storskalig ekologisk kycklinguppfödning är glera. De raser som vanligtvis används inom kycklinguppfödning är framavlade för snabb tillväxt och kort livslängd. Sedan ca ett år använder man en ny hönsras som är särskilt framtagen för ekologisk uppfödning – ”Ross Rowan Ranger”. Denna ras har dessvärre visat sig vara mindre intresserad av utevistelse och sitter hellre inne i stallet. Målet är att kunna producera allt kycklingfoder på gården men i nuläget köps det in från stora foderproducenter.

Besöket avslutades med att vi fick träffa nötkreaturen som går på ranchdrift i ett varierande landskap med skog och beten. Ranchdrift innebär att djuren är utomhus året runt och endast använder stall vid kalvning vintertid eller vid sjukdom. Det var en nyfiken flock som mötte oss i hagen.

Den mesta kycklingen säljs till butik men en mindre mängd fryst kyckling och nötkött säljs direkt på gården.

Det är glädjande att se att intresset för ekologisk kyckling är stort och att lantbrukare som familjen Rasmusson arbetar med att kontinuerligt utveckla denna uppfödning. Det tycks dock vara en lång väg kvar innan vi ser en storskalig kycklinguppfödning som är ekologisk i alla led.

Björn Barup