De vilda blommornas dag vid Höva

De vilda blommornas dag 2018 började med ett intensivt morgonregn, vilket säkert skrämde bort en del deltagare. Synd, för exkursionen kunde inledas i solsken. 15 personer hade samlats för ett besök på den artrika naturbetesmarken vid Höva, sydost om Rönås. Markägaren Göran Åkerblom hälsade oss välkomna och berättade om fastighetens historia.

Totalt noterades ca 90 arter, däribland slåttergubbe som sågs i hundratal. Övriga rariteter utgjordes av kafffot, nattviol och granspira. Samtliga numera mycket sällsynta i Sjöbo kommun.

Exkursionsledare Rune Gerell