Fantastisk fin våtmark

Onsdagens besök vid den nygjorda våtmarken i Baldringe blev mycket lyckad och välbesökt. De nästan 20 deltagarna som samlats vid kyrkan i Baldringe fick uppleva en vacker kväll vid en välgjord och artrik våtmark. Den nyanlagda våtmarken har blivit klar i år och ligger strax söder om kyrkan. Hela området är cirka 100 hektar stort och består av 35 hektar öppna vattenytor, fördelat på ett tiotal stora och små dammar.  Sjungande sånglärkor och trumpetande tranor välkomnade deltagarna. I nästan varje damm hittade vi ett par smådoppingar som redan byggt bo och låg och ruvade. 
 
Utmed stränderna födosökte, grönbenor, rödbenor, gluttsnäppor och drillsnäppor. Mindre strandpipare spelflög över ett par dammar. Och skedänder, bläsänder, krickor och snatteränder fanns i de flesta dammarna. Tofsvipor och gravänder flög fram och tillbaka, samtidigt som ängspiplärkor sjöng över ängsmarken.
 
Tranorna gillade inte riktigt vår närvaro. Förmodligen hade de ett bo i närheten. En rödräv tassade fram alldeles intill tranorna. De ignorerade dock varandra. Vi såg också flera andra stora däggdjur. En flock kronhjortar betade en bit bort, rådjur kom och gick. Flera deltagare fick se stora mängder vildsvin och dovhjortar på vägen hem. Under hela kvällen spelade klockgrodor för oss med sina vackert bångande/klingande läten. Alla var överens om att den nya våtmarken var ett exempel på en ovanligt bra satsning. Nästa utflykt med Färs naturskyddsförenings fågelgrupp blir onsdagen den 17 maj kl 18.
Sjöbo fågelgrupp – Artlista, 20230503 
Grågås 100, minst.
Gravand 7
Snatterand 2 i par
Skedand 2 i par
Bläsand ca 30
Kricka 2 i par
Vigg 5
Fasan 1
Smådopping 6 i par
Röd glada 2
Tornfalk 1
Trana 4 
Mindre strandpipare 3
Tofsvipa 25
Grönbena 9
Drillsnäppa 1
Rödbena 4
Gluttsnäppa 1 
Ringduva 10
Gök 1
Stare 35
Sånglärka ca 10
Sädesärla  1
Ängspiplärka. ca 10
Stenskvätta 1
Lövsångare 1
Bofink 1
Gulsparv 1
Summa 28 fågelarter
Dessutom 1 rödräv, 3 rådjur, 25 dovhjortar, 50  vildsvin och 16 kronhjortar
Bland alla växter noterade vi 
Korsört rikligt blommande
Ängsbräsma enstaka blommande
Åkerviol enstaka blommande
Sommargyllen rikligt i knopp