Slåttergille, Vitabäckskärret, den 2 september 2023

Med ett fint slåtterväder inleddes arbetet på morgonen. Ett entusiastiskt arbetslag på 10 vuxna och en stor barnaskara var på plats. Arbetet med att skära kärrets vegetation med lie, räfsa och forsla bort materialet gick som en dans. Efter den regniga sommaren var vegetationen frodig och detta gav ett ordentligt tillskott till ”snokkomposterna”. Extremrikkärrets flora har haft en positiv utveckling sen Naturskyddsföreningen Färs för 31 år sedan inledde restaureringen. Idag finns fina bestånd av karaktärsväxter som majnycklar, majviva, tätört, kärrknipprot, slåtterblomma, ängsvädd, småvänderot och axag. Den rika floran gynnar även insektslivet inte minst fjärilar och vildbin. Kretsen bjöd såväl stora som små på en välkommen och välförtjänt fika. Fantastiskt roligt att kunna se det fina resultatet av den årliga skötseln. En stor eloge till alla som med en aktiv insats kämpar för den biologiska mångfalden!