Ringmärkning fängslade skådare

Ringmärkning vid Bingsmarken lockade många som trollbands av de vackra handhållna fåglarna. Söndagens utflykt med Naturskyddsföreningen artade sig till en smärre succé. Entusiasmen och glädjen var påtaglig när Ronny Malm från Bingsmarkens ringmärkning tog upp den ena efter den andra fågeln ur sina tygpåsar. Han visade och berättade om de ringmärkta fåglarna på ett fint och pedagogiskt vis.
– En ring på fågelns ben kan jämföras med ett armbandsur på en människa, berättade Ronny Malm.  Det mest anmärkningsvärda fyndet under morgonen var en ung sparvhökshane som råkade fastna i nätet. Annars var det mest vanliga fåglar som fångades och ringmärktes. Ovanligt många fåglar fångades under dagen. Sammanlagt blev det 622 stycken vilket är högst hittills i år med rödhake och gransångare i topp, 226 respektive 136 ex.  Även flera vanliga fåglar fick en ring på benet, som lövsångare, rörsångare, svarthätta, grönsiska, gärdsmyg, järnsparv, rödstjärt, talgoxe och blåmes.
På vägen hem stannade vi till vid Näsbyholmssjön för en fika och skådning. Här gladde en stripgås bland tusentals grågäss. Annars blev stoppet där rätt kortvarigt på grund av otjänlig väderlek, blåst och ihållande regn.

En sparvhök väckte uppmärksamhet.

En flygande köttbulle, gärdsmyg, beundras.

En svarthätta väntar på att bli frisläppt.

En sävsångare visas upp.

En talgoxe vilar ut. Vänder man på en fågel ligger de oftast helt stilla.

En svarthätta väntar på att bli frisläppt.

Näten dignade av fåglar, främst rödhakar.

Följande arter ringmärktes och visades upp av Ronny Malm.
Rörsångare
Kärrsångare
Sävsångare
Lövsångare, 
Gransångare,
Trädpiplärka
Törnsångare
Trädgårdssångare, 
Ärtsångare, 
Kungsfågel, hane
Rödstjärt, ung hane, 
Talgoxe, gammal
Talgoxe, ungfågel
Rödhake, ungfågel,
Svarthätta, hona
Svarthätta, ung hane,
Järnsparv, ung hane
Gärdsmyg
Grönsiska ung hane
Grönsiska, gammal hane
Grönsiska, gammal hona
Blåmes
Järnsparv, gammal fågel
Svarthätta, gammal hane
Talgoxe ungfågel
Därutöver såg och hörde vi i omgivningarna följande arter
Grågås 3 ex förbiflygande
Ormvråk 1 ex förbiflygande
Bivråk 3 ex strV
Röd glada 1 ex födosökande
Sparvhök ca 25 ex sträckande västerut (strV)
Tornfalk 2 ex födosökande
Lärkfalk 2 ex strV
Trana ca 15 strV
Gröngöling 1 ex
Skata 1 ex förbiflygande
Kråka ca 10 ex förbiflygande
Råka ca 20 ex förbiflygande
Kaja ca 5 ex förbiflygande
Ringduva ca 10 ex förbiflygande
Ladusvala födosökande, ej räknade
Grönsiska många medelstora flockar, kringflygande
Mindre korsnäbb ca 10 ex, förbiflygande och lockande
Näsbyholmssjön
Knölsvan ca 5 ex födosökande
Grågås flera tusen ex
Stripgås 1 ex simmade med grågässen men flög iväg åt norr ungefar kl 12
Kanadagås 4 ex rastande
Skäggdopping 3 ex födosökande
Storskarv ca 5 ex rastande
Bläsand födosökande 
Vigg födosökande
Knipa födosökande
Brunand födosökande
Skrattmås
Fiskmås
Sothöna födosökande
Ladusvala födosökande