När dimman lättar…

Dimman gick fram och tillbaka under söndagens utflykt med Naturskyddsföreningens fågelgrupp till Österlens kust. När vi besökte Gislövs hammar och fikade lättade dock dimman till viss del. En hel del fågel visade sig också på den mycket vackra platsen som tyvärr inte kunde avnjutas till fullo på grund av dimman.
Massor av gäss flög fram och tillbaka hela tiden.En flock kärrsnäppor födosökte i en tångbank. Och en gluttsnäppa trippade omkring på stranden.
Utflykten startade dock vid Risteören söder om Skillinge. Platsen utgörs av ett stenrev som sticker ut i vattnet och på så vis fångar upp massor av tång. Detta skapar en mycket fin vadarelokal med massor av småvadare. En fin flock kärrsnäppor, brushanar och större strandpipare, en roskarl, rödbenor och en undflyende kustpipare, kunde vi skåda.
Kentska tärnor och fisktärnor drog förbi i dimman, en ovanlig svarttärna dök upp med försvann lika fort. En kaspisk trut gladde de tio deltagarna som mött upp.
Trots den tidvis täta dimman kunde vi räkna ihop hela 48 arter när protokollet summerades. En fin tur som troligen gett ännu mer om sikten varit bättre.
Fikastund vid Gislövs Hammar.
Ejder, hane, i eklipsdräkt. Notera den gula näbben som bland annat visar att det är en hane.