De vilda blommornas dag -Heinge strövområde

Årets exkursion inom ramen för den traditionella ”De Vilda Blommornas Dag” gick till Heinge strövområde, ett av kommunens mest fascinerade skogsområden.

Totalt hade 31 personer samlats i det vackra vädret för att ta del av kunskaperna om den artrika floran. Tack vare variationen av olika miljöer har vi noterat hela 325 arter inom strövområdet. I år hann vi se drygt 70 arter.

Väl mött nästa år!

Rune Gerell