Ett besök i dinosauriernas värld – Fyledalens geologi

Trots stormvarning dök en tapper skara om arton deltagare upp i Fyledalen för att lära sig mer om avlagringarna från dinosauriernas tid, som blottas i det gamla kvartsbrottet. Lagren vi studerade  har bildats under mellersta juraperioden och ger en inblick i landskapsbilden i Skåne för 170 miljoner år sedan. Blottade är avlagringar avsatta i ett deltalandskap med kärr, små sjöar och forsande vattendrag. Vi tittade på kol-lager med rester av vegetationen som fanns på platsen, rothorisonter och stenar i fossila flodbäddar. En liten regnskur drog förbi, men det gick att genomföra en vandring genom de gamla deltaavlagringarna. Vi pratade om hur dinosaurierna dog ut för 66 miljoner år sedan på grund av ett nedslag av en tio kilometer stor himlakropp på Yucatan-halvön. Nyfikenheten var stor och många frågor ställdes.

Birger Schmitz

Birger Schmitz berättar om de olika tidsbegreppen i geologi.