Bitande kallt avslut

Säsongens sista utflykt med Naturskyddsföreningens fågelgrupp blev välbesökt men bitande kall. Första stoppet blev redan vid bäcken i Övedskloster. På den gamla stenbron upp till kyrkan spanande vi förgäves efter strömstare. En deltagare menade dock att hon såg forskarlen.
Vid Vombsjöns västra ängar var det kallt men mycket fåglar. En glada kalasade på en död vitkindad gås och längre bort satt en grupp havsörnar på isen och åt på något, troligen det också en gås. Vintern är hård för många djur, men just rovfåglar har ibland dukat bord när andra fåglar  dukar under i kylan. Många gånger en tuff men naturlig gallring. En kungsfiskare skrek till och försvann snabbt utmed ån, vilket gjorde att bara några få hörde den.
Vid Vombs ängar var det dags för fika. En smådopping dök upp alldeles intill oss i ån under fikastunden.
Glador, vråkar, piplärkor och en flock vinterhämplingar (passande nog) drog förbi. Kaffestundens höjdpunkt blev dock de goda bullar som Cathrine hade med sig i överflöd, en hel låda.
I gömslet vid Krankesjön drog det riktigt kallt från nordväst. En flock skäggmesar som höll till i vassen värmde dock. Ute på sjön gick bara några vakar öppna längs borta i väst vilket gjorde skådandet svårt. Dock kunde skrakar, brunänder, massor av svanar, krickor och gräsänder urskiljas. En varfågel bjöd dock på sig själv mycket generöst när den satte sig i toppen av en buske alldeles intill gömslet.
Tretton deltagare deltog i årets sista utfärd. Vilket är något över medel för höstens utflykter, som är 11,5 personer. Sammanlagt har 22 stycken deltagit vilket är väldigt positivt.
Nu går vi i vinteride och återkommer till våren i början av april.

Frostig men härlig fikastund på Vombs ängar.

Glada kalasar på en vitkindad gås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En smådopping försökte gömma sig i kanten av Klingavälsån.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ständigt alert gärdsmyg har koll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga fågelbilder: Catherine Thiesen