Välkommen till våra aktiviteter!

 

Fladdermusvandring i Öved

Vi bjuder in till fladdermusvandring lördagen den 26 augusti kl 19:30. Vi samlas vid parkeringen vid Öveds kloster. Vi hoppas på en trevlig vandring då vi får höra flera fladdermusarters jaktläten men även fladdermushannarnas revirsång. Tag gärna med en pann- eller ficklampa!

Sista helgen i augusti arrangeras sedan 1996 olika fladdermusevenemang i hela världen. Initiativtagare till detta är FN:s miljöprogram (UNEP) och den europeiska fladdermuskonventionen (EUROBATS). Syftet är att informera om olika fladdermusarter och sprida kunskapen om denna fascinerande djurgrupp. I Sverige finns 19 fladdermusarter varav 8 återfinns på den nationella rödlistan över hotade arter. I dag är det högst aktuellt att fokusera på bevarandet av fladdermössen och deras livsmiljöer.

Kontaktpersoner: Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg 0416-151 20, 070-636 09 17.

Obs! AKTIVITETEN GENOMFÖRS EJ VID REGN

Slåtter av Vitabäckskärret

Söndagen den 3 september kl 9 samlas vi vid Vitabäckskärret för slåtter. Bevarandet av den biologiska mångfalden är beroende av ideella krafter. Naturskyddsföreningen i Färs drar sitt strå till stacken genom den årliga slåttern.

Slåttern är nödvändig för att denna botaniska pärla skall bevaras och bibehålla sin blomsterprakt och inte minst det rika insektslivet. Vi skär vegetationen med liar, räfsar ihop materialet och forslar bort det från kärret. Föreningen äger några liar men har du en egen lie, tag gärna med den! Räfsor behövs också. Tag med gummistövlar! Vi bjuder på dricka

Kontaktpersoner: Rune och Dan Gerell 0416-151 20, 070-636 09 17, 073-021 66 87.

Här kan ni se och läsa hela årets program:  Program 2017

Hoppas vi ses!

ALLA  ÄR VÄLKOMNA även de som inte är medlemmar

Det är GRATIS om inget annat anges!