Välkommen till våra aktiviteter!

Nu är det dags att planera in årets sista utflykt med Fågelgruppen.

På söndag, den 4 december, planerar vi att besöka några olika lokaler för att se vad senhösten kan bjuda på. Här kommer ett ”smörgåsbord” med möjliga lokaler och fåglar. Exakt vad vi väljer får föregående dagars rapporter och rekognosceringar bestämma:

Utmed Tullestorpsallén brukar det rasta sångsvanar och flera arter gäss. 

Vid Övedsån kan man med tur få se både strömstare och stjärtmes. 

Möjligen kan vi också åka ner till hamnen vid Vressel och Björkaåns mynning och spana efter kungsfiskaren, som verkar vara stationär, och se om vi kan hitta snösparvarna på stranden.

På Vombsjöns västra strand har en vattenpiplärka uppehållit sig en tid. Här rastade också en brednäbbad simsnäppa tills för ett par dagar sedan – kanske är den kvar.

Ängarna utmed vägen till Klingavälsåns utlopp och Vombs ängar brukar bjuda på rikligt med gäss – kanske kan vi hitta en rödhalsad raritet bland alla vitkindade gäss, 

Kanske kan vi också få se en varfågel eller vinterhämplingar som nu har flyttat ner från våra norra landskap.

Vi avslutar med fika antingen vid fågeltornet vid Vombsjöns västra strand eller vid Krankesjön.

Samling kl 09.00 på COOPs parkering, Sjöbo Väster.

Medtag kikare, tub samt fika.

Alla är hjärtligt välkomna!

Leo och Gert