Välkommen till våra aktiviteter!

Slåtter av Vitabäckskärret

Söndagen den 19 augusti kl. 9.00 samlas vi för att göra en praktisk naturvårdsinsats.

Naturskyddsföreningen i Färs ansvarar för den årliga slåttern av Vitabäckskärret i Fyledalen och har gjort så sedan 1992. Slåttern är nödvändig för att denna botaniska pärla skall bevaras och bibehålla sin blomsterprakt och inte minst det rika insektslivet.
Vi skär vegetationen med liar, räfsar ihop materialet och forslar bort det från kärret. Vi är i stort behov av folk som hjälper till med
räfsningen under slåttern.

Vid lunchtid kommer Rune att presentera kärrets flora.

Ta gärna med räfsor och glöm inte gummistövlarna! Vi bjuder på dricka och lite fika.

Samlingsplats: Vitabäckskällan, Eriksdal
Kontaktpersoner: Rune Gerell och Dan Gerell (0416-151 20, 073-021 66 87)

 

Fladdermusvandring i Snogeholm

Internationella fladdermusnatten 2018

Sista helgen i augusti arrangeras sedan 1996 olika fladdermusevenemang i hela världen. Initiativtagare till detta är FN:s miljöprogram (UNEP) och den europeiska fladdermuskonventionen (EUROBATS). Syftet är att informera om olika fladdermusarter och sprida kunskapen om denna fascinerande djurgrupp. I Sverige finns 19 fladdermusarter varav 9 återfinns på den nationella rödlistan över hotade arter.

Vi uppmärksammar detta med en fladdermusvandring i Snogeholm lördagen den 25 augusti kl 19:30. Under vandringen hoppas vi få se och höra flera olika fladdermusarter.

Tag gärna med en pann- eller ficklampa!

Obs! Aktiviteten genomförs ej vid regn

Samlingsplats: Parkeringen vid Fiskarehus
Kontaktpersoner: Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg (0416-151 20, 070-24 23 065)

 

Vill du bli medlem, har du någon fråga eller vill du vara med och engagera dig?  Tveka inte att höra av er till någon i styrelsen!

Ordförande: cornelialovfeldt@gmail.com eller 0708-677957. Kontaktuppgifter till övriga styrelsen finns under fliken ”Om oss” och  sedan ”Styrelse och valberedning”.

 

Här kan ni se och läsa hela årets program: Program 2018

Hoppas vi ses!

ALLA  ÄR VÄLKOMNA även de som inte är medlemmar

Det är GRATIS om inget annat anges!