Välkommen till våra aktiviteter!

Örnvandring vid Sövdesjön

Tid: Söndagen den 5 februari kl 9.30
Samlingsplats: Parkeringen vid Tempo i Blentarp
Kontaktpersoner: Lars Leonardson, (070-691 31 86),
larsleonardson@gmail.com, och Gert Ljungqvist, (073-9884527), torgel.ljungqvist@gmail.com

Vinterns örnvandring till markerna vid södra delen av Sövdesjön är ett uppskattat inslag i kretsens programverksamhet. Så gott som varje år har kungs- och havsörnar visat upp sig, och då och då har vi även sett pilgrimsfalk. Föreningen bjuder på ekologisk ärtsoppa. Möjligheter till grillning finns.
Varma kläder och varm dryck rekommenderas. Ta med kikare och fågelbok om du har. Glöm inte sked och kåsa till soppan!

Välkomna!
Leo och Gert