Välkommen till våra aktiviteter!

Svampexkursion i Heinge!

Heinge strömvområde har mycket höga naturvärden. Här finns en stor variation i livsmiljöer, allt från gräsmarker med lång beteskontinuitet med en rik flora till intressanta trädmiljöer. En nyligen genomförd inventering av fungan visar att Heinge strövområde tillhör en av de artrikaste svamplokalerna i Skåne, särskilt när det gäller ängssvampar. En av inventerarna är dagens exkursionsledare Sigvard Svensson från Puggehatten (Skånes Mykologiska Förening).

Tag med svampkorgen, kläder efter väder och fika! Väl mött!

Tid: Vi träffas söndagen den 10/10 kl 10!

Samling: P-platsen vid Heinge strövområde

Kontaktpersoner: Karin Gerell Lundberg (0416-151 20, 070- 2423065) och Annika Håkansson (0761-912646)

 

Vill du bli medlem, har du någon fråga eller vill du vara med och engagera dig?  Tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen!

Ordförande: cornelialovfeldt@gmail.com eller 0708-677957.

Kontaktuppgifter till övriga styrelsen finns under fliken ”Om oss” och  sedan ”Styrelse och valberedning”.