Välkommen till våra aktiviteter!

Örnvandring vid Sövdesjön 2024

Tid: Söndagen den 4 februari kl 9.30
Samlingsplats: Parkeringen vid Tempo i Blentarp
Kontaktpersoner: Gert Ljungqvist (073-9884527) och Lars Leonardson (070-6913186)

Vinterns örnvandring till markerna vid södra delen av Sövdesjön är ett uppskattat inslag i kretsens program. Så gott som varje år har kungs- och havsörnar visat upp sig, och då och då har vi även sett pilgrimsfalk. Föreningen bjuder på ekologisk vegetarisk ärtsoppa. Möjligheter till grillning finns. Varma kläder och varm dryck rekommenderas. Ta med kikare och fågelbok om du har. Glöm inte sked och kåsa till soppan!

Välkommen!