Välkommen till våra aktiviteter!

30-årsjubileum!

Välkommen att delta i slåtter av Vitabäckskärret!

Kontaktpersoner Karin Gerell Lundberg (0416-15120, 070-24 23 065) eller Dan Gerell (073-021 66 87). karin.gerell@sjobo.nu

Tid: 3 september, vi startar kl. 9

Samlingsplats: Vitabäckskällan, Eriksdal,
https://goo.gl/maps/3Y44w7mWKYNGgUii8

Naturskyddsföreningen i Färs ansvarar för den årliga slåttern av Vitabäckskärret i Fyledalen och har gjort så sedan 1992. Slåttern är nödvändig för att denna värdefulla ängsmark skall bevaras, bibehålla sin blomsterprakt och inte minst det rika insektslivet.
Vi skär vegetationen med lie, räfsar ihop materialet och forslar bort det från kärret. Vi är i behov av volontärer som hjälper till med arbetet under slåttern.
Ta gärna med redskap och glöm inte gummistövlarna! Det finns räfsor att låna.
Vi bjuder på dricka och fika.

Varmt välkomna att göra en praktisk naturvårdsinsats!

 

Söndagen den 4 september Falsterbo Bird Show

Skådningen sker på Skanörs Ljung. Mässan för utställare och aktiviteter är i år lokaliserad till parkeringen i anslutning till Falsterbo Camping Resort.
Samling kl 08.00 på COOPs parkering, Sjöbo Väster.
Medtag kikare, tub, lämplig stol att sitta på, samt fika.
Hemfärd sker enskilt.
Läs mer om evenemanget på <falsterbobirdshow.com>.
Välkomna!
Leo och Gert