Välkommen till våra aktiviteter!

De Vilda Blommornas Dag

De Vilda Blommornas Dag är Sveriges och Nordens mest omfattande blomstervandring och firas i år söndagen den 17 juni. Vi besöker en naturbetesmark nordväst om Vollsjö . Betesmarken utgörs av en, mer eller mindre flack öppen mark med mycket stenar och tuvig, mosaikartad vegetation. Betesmarken är glest bevuxen med låga enar och omgiven av vackra stenmurar. Här kommer vi att få se typiska arter
knutna till naturbetesmarker som slåttergubbe, brudbröd, jordtistel och backtimjan.

Tag gärna med fika, kläder efter väder och om ni har, en flora!
Skodon som tål fukt! Alla är välkomna, såväl nybörjare som inbitna
botanister och naturvårdsintresserade!

Samlingsplats: BilBengtssons parkering (kl. 10.00) eller Rönås bensinmack (kl. 10.20)

Kontaktpersoner: Rune (Lunds Botaniska Förening) och Karin (0416-151 20, 070-24 23 065)

Arrangemanget görs i samarbete med Lunds Botaniska Förening och Rune Gerell är dagens guide.

 

Vill du bli medlem, har du någon fråga eller vill du vara med och engagera dig?  Tveka inte att höra av er till någon i styrelsen!

Ordförande: cornelialovfeldt@gmail.com eller 0708-677957. Kontaktuppgifter till övriga styrelsen finns under fliken ”Om oss” och  sedan ”Styrelse och valberedning”.

 

Här kan ni se och läsa hela årets program: Program 2018

Hoppas vi ses!

ALLA  ÄR VÄLKOMNA även de som inte är medlemmar

Det är GRATIS om inget annat anges!