Ilstorps våtmark 15 maj

Exkursion till Ilstorps våtmark bjöd på fint väder med sol, svaga vindar och inte alltför låg temperatur (8-10 °C). Tio skådare, exklusive mig sig själv, kunde därför njuta av en behaglig afton vid våtmarken.

Antalet observerade arter uppgick till 33, varav årta, fasan och grönbena var nya för året. Både årta-hanarna och tre av grönbenorna exponerade sig fint i solens sista strålar. En fasantupp nära våtmarken och en hona och en hane passerade grusvägen på hemvägen. Totalt har vi nu sett 60 arter denna vår!

En brushane i praktdräkt med vackert rostbruna plymer liksom en vacker gulärla med knallgult bröst kunde avnjutas i tubkikarna.

Följande art- och individlista upprättades på plats:

Knölsvan den ensamma honan var på plats

Grågås Ca 100 ex kunde i sjön och på omgivande åkermark

Gravand 18 ex, troligen årsbästa

Gräsand 5 hanar och 1 hona

Snatterand 1 hane

Årta 2 hanar – årets första i våtmarken

Vigg 3 hanar och 1 hona födosökte och flög mellan dammarna

Knipa 1 hona födosökte och vilade på en av bankarna

Fasan 3 ex (se kommentar ovan)

Gråhakedopping 2 ex i par

Brun kärrhök 1 ung hane (2K) flög förbi våtmarken på nära håll

Sothöna 11 ex räknades

Strandskata 1 ex födosökte

Mindre strandpipare 2 par födosökte

Tofsvipa 10 ex noterades

Grönbena 5+3 ex flög jiffande förbi och 1 ex födosökte

Rödbena 3 ex födosökte och spelade ly-lyy-ly-lyy…

Storspov 1 ex spelade alldeles när vi skulle åka hem

Brushane 1 ex i praktdräkt, födosökande

Skrattmås 5 ex vilade på en bank

Fiskmås 2 ex vilade på en bank och flög sedan bort

Ringduva 8 ex noterades flygande och födosökande

Sånglärka minst 1 ex sjöng norr om våtmarken

Ladusvala endast 1 ex fångade myggor

Sädesärla 8 ex räknades, födosökande

Gulärla 2 ex, varav 1 hane födosökte på gräsytorna öster och söder om våtmarken och 1 ex satt på stolpe norr om våtmarken

Buskskvätta 1 hane på stolpe, periodvis sjungande

Skata 2 ex

Kaja 1 ex

Råka 54 ex (minst) passerade över oss

Gråkråka 2 ex födosökte på stranden

Stare 2 ex födosökande

Sävsparv 1 hane förbiflygande och i buskar öster om våtmarken

Ett bra resultat denna sköna vårkväll!!

Hälsningar

Leo