Fladdermusvandring i Öved -IBN 2017

Lördagen den 26 augusti kl. 19.30-22.00

Vilken underbar kväll!

Sista helgen i augusti arrangeras sedan 1996 olika fladdermusevenemang i hela världen. Initiativtagare till detta är FN:s miljöprogram (UNEP) och den europeiska fladdermuskonventionen (EUROBATS). Syftet är att informera om olika fladdermusarter och sprida kunskapen om denna fascinerande djurgrupp. I Sverige finns 19 fladdermusarter varav 9 återfinns på den nationella rödlistan över hotade arter. Idag är det högst aktuellt att fokusera på bevarandet av fladdermössen och deras livsmiljöer.

En stor skara fladdermusintresserade kom till Övedsklosters parkering vid 19.30-tiden lördagen den 26 augusti (34 personer från när och fjärran). Vädret var perfekt! Kvällen inleddes med att fladdermusexperten Rune Gerell berättade om denna fascinerande djurgrupps ekologi, presenterade de svenska arterna och lite om deras status i dagsläget.

En av de deltagande familjerna, boende i Öved, hade med sig en död fladdermus som de nyligen hittat drunknad. Detta gav möjlighet för alla att på nära håll studera fladdermössens anatomi. Den upphittade fladdermusen visade sig vara en hanne av arten dvärgpipistrell som är mycket vanlig i Övedskloster. Efter en genomgång av hur en ultraljudsdetektor fungerar och hur man hanterar den fick kvällens deltagare möjlighet att använda en detektor under vandringen.

När skymningen började falla lämnade vi parkeringen och påbörjade vandringen mot Vombsjön. Vi hade inte hunnit lämna parkeringen förrän de första dvärgpipistrellerna både syntes och hördes i ultraljudsdetektorerna. En dvärgpipistrell jagade intill slottsmuren. En suverän uppvisning på fladdermössens skicklighet i manövrering under sin jakt på insekter. Ett flertal ”fångstsurr” kunde höras, så jakten var framgångsrik! Vi gick vidare ner genom allén. Där jagade både dvärgpipistrell och trollpipistrell. Båda arternas revirsång kunde också höras. En nordfladdermus passerade snabbt och några vattenfladdermöss flög under trädkronorna. Ute över betesmarken, på hög höjd, jagade en flock större brunfladdermöss. Samtliga deltagare kunde höra artens karaktäristiska ”plipp-plopp”-läte dunka i detektorerna. De jagande fladdermössens läten lyckades överösta den massiva kören av stridulerande vårtbitare! Vi fortsatte promenaden ner mot sjön där vi med hjälp av en kraftig strålkastare kunde lysa och se vattenfladdermössen jaga insekter tätt över vattenytan. Ett stort antal större brunfladdermöss jagade också ute över sjön.

På vägen tillbaka kunde vi återigen lyssna på de fem arter vi fått bekanta oss med under denna fantastiska fladdermuskväll!