Fantastisk kväll vid Krankesjön

Onsdagens utflykt fick en rivstart innan den ens hade börjat. Vid samlingen på parkeringen vid Coop dök plötsligt en stork upp. Den kretsade nästan rakt över oss i fint medljus och drog sedan mot sydost.
Första stoppet på väg mot Krankesjön blev Gröne damm i Vombs fure. Här var det sommargylling som var vårt mål. Och efter en kort stunds väntan började en gylling att flöjta. Efter en stund var plötsligt två stycken igång.
Vid Krankesjön klättrade vi upp i det höga fågeltornet i Silvåkra och möttes av en fågelkör från vassbältet nedanför. Här sjöng sävsångare, rörsångare och den ovanliga trastsångaren kraxade på. Senare kunde vi höra trastsångare mycket fint från gömslet. Ute på sjön födosökte fisktärnor och skrattmåsar i mängder. Och en gök gol oupphörligen.
Gert Ljungqvist fick plötsligt syn på en liten mörk falk som tyvärr försvann snabbt. Den kunde dock bestämmas till en hane aftonfalk. En kärrhök flög förbi tornet. Här gick det också snabbt, kanske en ängshök. Men den fick lämnas obestämd.
Efter fika skådade vi från gömslet i vassen. Lars Leonardsson fick syn på två svarttärnor ut över sjön. De kunde dock inte återfinnas av oss andra.
En rördrom tutade från vassen och en fiskgjuse fiskade i västra delen av sjön.
Sammantaget blev det en mycket lyckad kväll med flera ovanliga fåglar som aftonfalk, trastsångare, rördrom, svarttärna, sommargylling och dvärgmås.
Enda plumpen var att bara ledarna såg aftonfalk och svarttärna.
Hela 15 deltagare kunde räknas in.
Nästa utflykt med Naturskyddsföreningen I Färs fågelgrupp blir om två veckor den 31 maj klockan 18, samling på Coops parkering som vanligt.
Artlista:
Knölsvan 4
Grågås 5
Gräsand 24
Snatterand 5
Gravand 4
Vigg 2
Knipa 4
Smådopping 2
Skäggdopping 35
Storskarv 15
Rördrom 1
Aftonfalk 1
Fiskgjuse 1
Obestämd kärrhök 1
Tofsvipa 6
Storspov 1
Skrattmås 200
Fisktärna 25
Svarttärna 2
Dvärgmås 2
Sothöna 4
Gök 4
Gröngöling 1
Gransångare 1
Trastsångare 1
Sävsångare 3
Rörsångare 2
Sävsparv 2 e
Lövsångare 4
Svarthätta 1
Grönsångare 1
Järnsparv 1
Sädesärla 1
Koltrast 1
Taltrast 1
Rödhake 1
Talgoxe 1
Sommargylling 2
Korp 1
Kråka 5
Kaja 8
Råka 12
Gulsparv 1
Sävsparv 2
Stare 1