Aktiviteter 2021

Rapport från ”Svampexkursion i risbygden”

Söndagen den 10 oktober arrangerade Naturskyddsföreningen Färs en svampexkursion i Heinge strövområde. Den gamla utmarken har mycket höga naturvärden. Här finns en stor variation i livsmiljöer, allt från gräsmarker med lång beteskontinuitet till intressanta trädmiljöer. En nyligen genomförd inventering av fungan visar att Heinge strövområde tillhör en av de artrikaste svamplokalerna i Skåne, särskilt när det gäller ängssvampar. En av inventerarna var vår exkursionsledare, Sigvard Svensson från Puggehatten (Skånes Mykologiska Förening).

Det var en solig höstdag och det kom ett 30-tal svampintresserade. Kombinationen av en mycket kunnig exkursionsledare och intresserade och uppmärksamma deltagare gjorde dagen till en succé. Utbytet blev stort, inte minst när det gäller ängssvampar. Fynden kommer att redovisas på artportalen.

Svampexkursion okt 2021