Sval start för fågelgruppen onsdagen 5 april

Onsdagens och vårens första utflykt till Ilstorps våtmark fick en trevlig men kylslagen start. Mycket fåglar, framförallt simänder gladde de sju tappra som mött upp. Men en kall vind grumlade kvällen något. Kylan bet så mycket att några bristfälligt klädda droppade av i förtid. Vi fick dock njuat av vackra änder i praktdräkt som skedand, bläsand och kricka i stora antal. Ett drygt 20-tal strandskator spelade och visade upp sig mycket fint. Och en lite smådopping simmade ut och dök/fiskade helt öppet framför oss.
Det som dock drog mest uppmärksamhet till sig var en gråhakedopping som fångat en stor groda. Fågeln höll på med grodan en lång stund och försökte svälja ner den innan den gav upp och släppte tillbaka den ner i vattnet igen. Efter konsultation och litteraturstudier kunde grodan bestämmas till en vanlig groda (Rana temporaria).

Gråhakedopping försöker svälja groda

Nästa utflykt med Naturskyddsföreningens fågelgrupp blir onsdagen den 19 april. Då hoppas vi på lite varmare väder och följaktligen fler deltagare.
Artlista för utflykten till Ilstorps våtmark den 5 april.
Gråhakedopping 6
Smådopping 1
Skedand 13
Bläsand 65
Kricka 75
Gräsand 24
Vigg 8
Gravand 4
Snatterand 2
Sothöna 14
Rödbena 2
Tofsvipa 45
Strandskata 21
Grå häger 5
Korp 2
Kråka 7
Råka 45
Skata 2
Vitkindad gås 3 000
Grågås 25
Stare 22
sånglärka 3
Talgoxe 4
Ringduva 6
Fiskmås 2