Varm slåtter vid Vitabäck

Klockan nio på morgonen den 21 augusti samlades vi vid Vitabäckskärret för den årliga slåttern. För att spara på liebladen bestämde vi oss för att först börja med kärrets mitt, för att senare slå längs med vägen (där det finns sten) och till sist det lite tuffare slyet i kärrets utkanter. Vi lämnade små partier av blommande ängsvädd för insekterna och ett parti kärrknipprot med vars frön inte hade hunnit utvecklas ännu. På de brandplatser som hade uppkommit under årets trädfällning kunde vi se effekterna av kvävegödning. I stort sett har den upptrampade delen av kärret återhämtat sig bra. Vattennivån ansågs vara lite låg och det diskuterades olika lösningar för att behjälpa detta. Vädret var bra, men kanske lite väl varmt. Trots detta och främst tack vare en god uppslutning gick arbetet mycket bra och vi blev klara på samma eftermiddag.

Tack till både nya och gamla slåtterarbetare som jobbade hårt med lie och räfsa!

Dan Gerell

Kärret före slåtter

Kärret före slåtter

Kärret efter slåtter

Kärret efter slåtter