Örnmingel vid Sövdesjön

Söndagens örnvandring vid Sövdesjön blev en veritabel succé. Det var Färs Naturskyddsförening som lockade medlemmar och allmänhet till den traditionella februariutflykten till Sövdesjöns södra omgivningar. Tjugo örnsugna personer mötte upp i Blentarp för transport till Frihult och Navröd. Utmed vägen hann de flesta se en flock med 10 starar och ca fem björktrastar som födosökte vid en liten översvämning. Vårens första för de flesta.

Natten hade varit kall och Sövdesjön var istäckt. Endast några få råkar var öppna.

Redan när vi parkerat våra bilar meddelade en förtrupp att de sett sex örnar på isen. Det visade sig vara unga havsörnar som samsades om ett byte som de lyckades rädda från att sjunka i det kalla vattnet, med risk för eget liv. Strax därpå upptäckte vi en vuxen individ som satt på Holmabacken. När den lyfte kunde vi tydligt se de helvita stjärtpennorna som signalerade att den troligen var minst 5 år gammal.

Under vandringen till sluttningen vid Navröd stötte vi upp 12 domherrar som satt på grusvägen. Möjligen var de i färd med att fylla krävan med sandkorn för att underlätta matsmältningen.

Ungefär samtidigt upptäckte vi en kungsörn ovanför våra huvuden, som landade i en grantopp i sydväst. Med hjälp av hand- och tubkikare kunde vi konstatera att den hade relativt små vita vingfläckar och vita stjärtpennor med svarta ytterbräm, vilket ledde till att vi åldersbestämde den till att vara minst 3 år (3K+). Att se kungsörn är ovanligt och detta var nog för de flesta deltagarna dagens höjdpunkt!

Väl framme vid skådeplatsen på Navröds sydsluttning hade vi fin utsikt över sjön, och upptäckte då ytterligare havsörnar. Dagens summa slutade på 13 havsörnar varav två var i fullvuxen fjäderdräkt. Dagens örnfacit medförde att beteckningen ”örnvandring” gjorde skäl för namnet.

Ytterligare läckerheter var 12 ägretthägrar som rörde sig på stränderna och flög omkring vid översvämningsmarkerna vid sjöns syd- och västsida. Minst 13 salskrakar delade utrymmet i två större råkar med ca 300 bläsänder och dito antal gräsänder, ca 20 storskrakar och ett tiotal knipor. En storskarv sågs flyga förbi.

Evenemanget avslutades med att kretsens ordförande med fru serverade ekologisk och vegetarisk ärtsoppa från Änglamark på den södra sluttningen. Mätta och belåtna med dagens skörd om än lite frusna återvände vi till bilarna och styrde kosan hemåt.

Artlista

Knölsvan 2 ex stationär
Sångsvan 2 ex förbiflygande
Grågås 2 ex förbiflygande
Vitkindad gås ca 15 ex rastande på isen
Havsörn 13 ex, varav 2 ad, stationär
Kungsörn 1 ex troligen 3-årig förbiflygande
Röd glada minst 2 ex fördosökande
Ormvråk 1 ex förbiflygande
Ägretthäger 12 stationär
Gråhäger 3 ex stationär
Gräsand ca 300 ex rastande
Bläsand ca 300 ex rastande
Knipa ca 10 ex rastande
Salskrake 11 hanar + 2 honor rastande
Storskrake ca 20 ex rastande
Storskarv 1 ex förbiflygande
Stare 10 ex födosökande
Björktrast 5 ex födosökande
Domherre 12 ex födosökande
Talgoxe 2 ex sång

Lars Leonardson

Bilder:
Havsörnar på Sövdesjöns is. Foto Catherine Thiesen
Sångsvanar över Sövdesjön. Foto Catherine Thiesen
Röd glada vid Sövdesjön. Foto Catherine Thiesen