Vilda blommors dag

I ett (alltför?) varmt och soligt väder genomfördes söndagen den 15 juni 2014 en exkursion till Heinge strövområde inom ramen för ”De vilda blommornas dag”. Antalet exkursionsdeltagare uppgick till 5 personer.

Heinge strövområde uppvisar en mycket varierad topografi, som ger upphov till många olika naturtyper och därmed många olika arter. Totalt har ca 326 kärlväxter påträffats inom området. Under exkursionen noterade vi 110 arter, däribland majnycklar, jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol och skogslysing.

Exkursionsledare: Rune Gerell

Heinge_strövområde,_2014-06-15