Slåtter vid Vitabäck

Skinande sol, fläktande västanvind och kvardröjande dagg, förutsättningarna för slåttergille den 24 augusti var goda. Elva entusiastiska naturvårdare slöt upp inför dagens arbete. Rune, som var arbetsledare för dagen, inledda med en presentation av Vitabäckskärret och dess blomsterprakt. Svenska Botaniska Föreningen har utsett slåtterblomman till årets växt. Som framgår av namnet på denna vackra blomma är det dags att slåttra ängen när den står i sin fulla prakt. En sen slåtter gynnar fjärilar och andra insekter som är beroende av pollen och nektar som ängsblommorna erbjuder. Rune berättade också om Naturskyddsföreningen i Färs insatser genom åren när det gäller restaurering och skötsel av rikkärret som startade redan 1993. År 2010 restaurerades en del av kärret, ett gammalt upplag av matjord schaktades bort. Den restaurerade ytan har redan koloniserats av rikkärrets karaktärsarter, axag, tätört och slåtterblomma. Ett lyckat litet naturvårdsprojekt!

P1460385-1psAlla i aktion

Förutom arbetsledaren och styrelseledamöter deltog Fältbiologer från Lund, besökare från Stockholm och inte minst Svedala. Entusiasmen inför arbetsuppgiften var stor, alla jobbade mycket målmedvetet och detta resulterade i en rekordslåtter. På 4 timmar var Vitabäckskärret slåttrat och räfsat.

Stort tack till alla som deltog och bidrog till årets rekordslåtter!

/ Karin