Örnexkursion

Naturskyddsföreningens traditionella örnexkursion gick den 1 februari 2015 till de två naturreservaten Frihult och Navröd, som omfattar markerna och vattnet vid södra delen av Sövdesjön. Så många som ca 40 personer deltog trots att vädret såg hotfullt ut tidigt på morgonen. Men det klarnade upp, och det blev en mycket lyckad fågelexkursion.

Redan på vägen från Blentarp till Frihult kunde vi beskåda en fjällvråk som jagade öster om Gamla Lundavägen. Och på grusvägen mot Frihult hade några turen att få se en varfågel. Varfåglar uppträder bara sparsamt i Skåne under vintrarna under häckningssäsongen måste man bege sig upp till norra Svealand och Norrland för att få se en skymt av den.

Väl framme vid Sövdesjöns södra ände möttes vi av betande och flygande flockar av bläsand, gravand och sädgås samt vitkindad gås. Bland dessa noterades också 3 tundrasädgäss. Glädjen var stor när vi såg dagens första örn, en ung havsörn, och inte lång tid därefter upptäckte vi en ung kungsörn som satt på en stolpe vid kärrmarken söder om sjön. Genom Nils och Lars tubkikare kunde alla beskåda de mäktiga fåglarna. Många av deltagarna ställde frågor om örnarna, tex vilken art är störst, hur mycket väger en örn, hur mycket måste en örn äta per dag, och ser fjäderdräkten likadan ut genom hela livet. Tillbaka vid sluttningen på sjöns sydsida, närmare bestämt vid familjen Heijkenskjölds grillplats, spanade vi länge efter det gamla havsörnparet som har sitt bo vid sjön alltmedan vi mumsade på grillade Blentarpskorvar. Under tiden kunde vi njuta av två hanar och tre honor av salskrake, en art som vi också bara ser i Skåne under vinterperioden. Efter lång tids spaning upptäckte vi plötsligt de två vuxna örnarna, den ena satt då i boet, den andra strax intill. En mäktig syn för dem som stannade länge.

Lars berättade om de båda örnarternas utveckling i Skåne från etablering omkring år 1990 och fram till dags dato: kungsörnarnas situation är besvärlig, eftersom de har avsevärt färre revir än havsörnarna och då kungsörnarna också är känsligare för störningar och ofta råkat ut för olyckor framför allt vid elstolpar och elektriska ledningar samt i kollisioner med bil- och tågtrafik. När det gäller kollisioner med vindkraftverk är de skånska havsörnarna drabbade med flera dödsfall medan kungsörnarna klarat sig betydligt bättre. Eon och Sjöbo Elnät har dock under det senaste året lagt ner stor energi och pengar på att örnsäkra elnätet för att eldöden bland örnarna ska minska.

Som avslutning på dagen fick vi se tre snatteränder i södra viken, och ytterligare en ung havsörn som skrämde upp både gäss och änder i luften. Och över hela tillställningen svävade minst 10 glador som vi gärna tittade på. Sammanfattningsvis blev det en mycket lyckad exkursion, tyckte både deltagarna och vi två ledare Nils och Lars. Totalt noterade vi 18 arter: fjällvråk, varfågel, korp, bläsgås, grågås, sädgås, vitkindad gås, havsörn, kungsörn, röd glada, salskrake, gräsand, snatterand, knipa, sothöna, häger, björktrast och knölsvan. Troligen såg vi fler men som vi glömt skriva upp.

Med stor tillfredsställelse kunde vi dagen efter läsa om exkursionen i stort uppslagna reportage med fina bilder i både Ystads Allehanda och Skånska Dagbladet. Den PR- insatsen tackar vi för.

Lars L