Miljöenkät valet 2014

Naturskyddsföreningen i Färs har ställt fem frågor om miljö och natur till de nio politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i Sjöbo kommun.Vi är glatt överraskade över svaren och tycker att de bådar gott inför de kommande fyra åren. Föreningen ger partierna gott betyg och håller politikerna vad de lovar ser det ut att bli en ekologiskt hållbar valperiod. De flesta av svaren var bra, men vissa ambitionsskillnader kan man förstås utläsa. Svaren har poängsatts efter en skala från 1 till 3, svar som varit negativa ur miljösynpunkt har fått en nolla. Rent allmänt kan vi säga att i vår bedömning har konkreta svar och visioner för framtiden när det gäller miljö och klimatanpassning belönats extra. Naturskyddsföreningen vill till exempel lyfta fram centerpartiets svar på den allmänna frågan om det finns någon annan viktig miljöfråga för ert parti. Här svarar centern att partiet vill att kommunen strävar mot en giftfri miljö för både gamla och unga.

En sak som bekymrar oss är att kommunens styrande partier moderaterna och centern hamnar i botten på vår enkätundersökning. Saken blir inte bättre av att deras koalitionspartners folkpartiet och Sjöbopartiet inte har svarat alls på enkäten. Annars har alla partier svarat på frågorna. Allra bäst i enkäten blev Miljöpartiet och Vänsterpartiet som fick full pott: 15 poäng. Detta tycker vi är ett bra resultat som är värt beröm. De gav tydliga och detaljerade svar som visade att partierna var insatta i frågorna. En fråga som delade partierna tydligt var om kommunen ska anställa en kommunekolog. Naturskyddsföreningen tycker att detta är en viktig fråga. En kommunekolog har stor betydelse för planeringen av den framtida miljön samt kan vara en pådrivare när det gäller egna kommunala natur- och miljöprojekt. Det är viktigt med en ekolog som besitter kompetens och kunskap.

Här kan ni läsa vår sammanställning av frågorna, svaren och poängfördelningen: Tabell Miljöenkät

Ystads Allehanda uppmärksammade vårt arbete med enkäten i en artikel den 12 september. Den kan ni läsa här: Miljöenkät YA