Insekternas dag vid Frihult

Söndagen den 3:e augusti bjöd på solsken och 30-gradig värme när 19 deltagare i alla åldrar samlades för att delta i insektsvandring i Frihults naturreservat. Vår exkursionsledare för dagen var Håkan Andersson som till vardags arbetar som biolog med bl.a. inventering av insekter. Dagens första anhalt var en hög med kospillning. Där förevisades en metod att med hjälp av hink och vatten synliggöra insekterna. I den första högen fann vi rödvingad dyngbagge och olika palpbaggar. I den andra visade sig stor dyngbagge, aftondyngbagge och en horndyvel. Vi fick också veta mer om dyngbaggarnas fascinerande liv.

photo2

 photo3

Några bin hittade vi inte inte denna dag, sannolikt pga nattens intensiva regn. Barnen i gruppen utmärkte sig genom framgångsrik insektsjakt med håvar och händer. Bland fynden märktes mindre guldvinge och svingelgräsfjäril liksom sandjägare och olika sländor. Under fikapausen gavs litteraturtips för vidare studier av insekter i fält (se nedan). Därefter fick vi avslutningsvis håva i en vattensämling. Där kunde vi fascineras av bl.a. vattenbi  och vattenskorpion (även kallad klodyvel). Ett och annat groddjur i form av vattensalamandrar hamnade också i fångsten. Samtliga infångade djur återbördigades till sin respektive ursprungslokal. Vi tackar Håkan för en mycket givande och inspirerande exkursion och jag tror att de flesta av oss kommer att hålla ögonen öppna efter våra nya bekantskaper nästa gång vi besöker äng eller hagmark.

Håkans boktips:

Dagfjärilar i Skåne (Länsstyrelsen Skåne)

Sveriges fjärilar, Elmquist m.fl.

Sveriges trollsländor, Sahlén Fältnyckeln.

Dagfjärilar

Av: Björn Barup