Grodtur till Högaborg

Söndagen den 4 maj samlades ca 30 personer för en grodtur vid Högaborgs naturreservat i Tomelilla. Naturreservat är beläget ett par kilometer öster om Tomelilla, i ett flackt åkerlandskap.  Turen leddes av grodexperten Per Nyström och den arrangerades av Naturskyddsföreningen i Färs tillsammans med kretsarna Ystad och Tomelilla. På plats fanns också Anders Hallengren som representant från Länsstyrelsen Skåne. Vi träffades strax innan skymningen och tilldelades då den nya grodboken som Länsstyrelsen tagit fram. Boken heter ”Grodor ur ett Skånskt perspektiv” och den finns att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida.

 IMG_9201

Per berättade sedan om arbetet som gjorts kring de sex dammarna varav fem är anlagda och vad som förväntas finnas i och kring dem. Det som finns här idag är lökgroda, lövgroda, långbensgroda, vanlig padda, vanlig groda samt stor och liten vattensalamander.  Gruppen gick sedan runt dammarna för få se groddjuren och efter att skymningen fallit fick vi genom undervattensmikrofonen höra lökgroda i ”dikesdammen”.

IMG_9207-001

Lövgrodor hörde vi  flera stycken och dem vi fick även se. Nere på botten av dammarna såg vi också både större och mindre vattensalamander, yngel och flytande i vattnet såg vi rikligt med gamla romklumpar från långbensgroda.

IMG_9210-001