Gökotta

Årets gökotta ägde rum söndagen den 18 maj mellan kl 08 och 11. Sammanlagt var vi fem personer som trotsade vädret denna mulna morgon. Under ledning av undertecknad begav vi oss till Sövdesjöns vårsköna marker. Efter att ha spanat efter fåglar från Navröds sluttning ner mot södra delen av Sövdesjön vandrade vi utefter stranden på västra sidan och besteg därefter Holmabacken. Häravnjöts medhavda matsäckar till fågellåt från storspovar, enkelbeckasin, rödbenor och sånglärkor. Utöver de ovannämnda arterna såg eller hörde vi följande: Törnsångare, lövsångare, trädgårdssångare, bofink, rödstjärt, gulsparv, gök, havsörn (2 ad), tornfalk, glador, trana (5), grågås (ca 40), obestämd gås (ca 120) som sträckte mot nordost, ladusvala, tornseglare, gravand, gräsand, snatterand (6), skäggdopping, gråhäger, skrattmås och fisktärna. Bland växterna noterade vi några småvuxna orkidéer, rikligt med smörblommor, ängssyra, mandelblom, ängsbräsma, fryle och svart(?)kämpar.

Efter en trevlig samvaro satte vi oss i bilarna precis när det utlovade regnet började falla.

/Lars Leonardson