Fladdermusvandring vid Övedskloster

Totalt samlades 31 barn och vuxna för att lyssna till fladdermössens jaktläten och sång vid Övedskloster under den 19:de internationella fladdermusnatten den 29 augusti. I ljuset från fullmånen och ett antal ficklampor startade vi vår vandring mot Vombsjön. Redan vid slottet jagade ett antal dvärgpipistreller som snart ersattes av släktingen trollpipistrell. Den sistnämnde har redan startat sin flyttning ned till kontinenten där den övervintrar. Eftersom det är parningstid kunde vi också lyssna till hannarnas sång med syfte att locka till sig honor. Här hördes också en nordfladdermus och en brunlångöra.

I det öppna området mellan slottsparken och strandskogen flög den större brunfladdermusen, en av våra största fladdermusarter. Karin noterade också här en gråskimlig fladdermus. Redan på stigen längs sjön flög vattenfladdermöss. Med hjälp av en kraftig strålkastare kunde vi sedan se hur de jagade fjädermygg utefter strandkanten.

Sonogram