De vilda blommornas dag

Som omväxling till artrika naturbetesmarker ställdes färden den 14 juni till en karg och mycket torr lokal, Ilstorps grustag. Mitt inne i grustaget fick man en känsla av att vara i ett ökenlandskap. Solen tittade fram och det vackra vädret hjälpte till att förstärka denna känsla.

IMG_3723

Deltagarna vandrar genom Ilstorps grustags ökenlandskap under ledning av Rune Gerell.

Ett grustag utgör ofta en mosaik av blottlagda ytor och områden där man slutat ta sand och där växtligheten har börjat återerövra marken. De första pionjärarterna har ofta ingen konkurrens från andra växter utan kan bre ut sig, som här i form av mattor av gula fält av jordklöver. Klöverväxter har en fördel på den kvävefattiga marken då de ”samarbetar” med kvävefixerande bakterier som finns på deras rötter. Den jungfruliga marken kan också bli bevuxen av olika trädgårdsflyktingar. Representant för denna grupp utgjordes av pricknattljus, ursprungligen från Nordamerika.

IMG_3698

Utflyktens yngsta deltagare visar upp jordklöver.

Grustaget har också likheter med en sandstrand vid havet. Man kan ibland hitta arter som normalt växer vid havsstranden där. I vårt fall träffade vi på den mycket vackra sandlostan med sina långa hängande vippor.

Även om det var växterna som främst var i fokus noterade vi också flera fjärilsarter, bl.a. den rödlistade ängsnätfjärilen. Bland fåglarna kunde vi glädja oss åt en stor koloni av backsvalor, även de rödlistade, vidare en varnande mindre strandpipare, som troligen häckade i grustaget.

Totalt sågs ca 60 växtarter av 10 exkursionsdeltagare. Välkommen till nästa års De Vilda Blommornas Dag!

IMG_3728

Backsvalornas bohål syns längst upp i sandbranten.

Av: Rune Gerell

Här kan ni läsa om vad YA och SkD skrev om utflykten!