Ängavattning vid Björka

Den 21 maj samlades ca 40 deltagare för att delta i vår utflykt Ängavattning vid Björka.

Det stora översilningsprojektet utmed Björkaån är en av Skånes största satsningar på att återskapa våtmarker. Det berättade Jonas Johansson från Kävlingeåns vattenråd vid Naturskyddsföreningens utflykt. Många mötte upp vid kyrkan där Jonas Johansson började att berätta om ängavattningen vid en ängavattnares grav.

IMG_3527

Vid Björka fanns landets största översilning som tidigare täckte 230 hektar.I dag är det 65 hektar betesmark som kommer att översilas. Syftet är att minska övergödningen i Vombsjön och havet. Vattentillgången kommer att gynna fåglar, djur och växter – bland annat den hotade strandpaddan som har en av sina sällsynta inlandsförekomster här.

Efter en vandring över ängarna stannade vi till vid den gamla akvedukten.Tyvärr kunde den inte användas, berättade Jonas Johansson. Eftersom den ligger för lågt. I stället grävdes en dykarledning under Björkaån som sedan transporterar vattnet vidare ut över ängarna genom kanalsystemet.

IMG_3529

IMG_3530

I ett par dammar kunde vi glädjande nog notera padd- och grodyngel.

Gert Ljungqvist