Skånes kungsörnar i motvind

Intresset för Skånes kungsörnar var stort när Ambjörn Carlsson höll föredrag om örnar på Solvalla bygdegård den 13 november. Ett 40-tal trängdes i den mer än fullsatta lokalen.

Ambjörn Carlsson är så kallad örnbevakare och har bland annat de två paren i Fyledalen på sin lott. Det är de två äldsta reviren i Skåne och Ambjörn Carlsson har följt dem under ett antal år.
Bilder från övervakningskameror som placerats vid bon gav intressanta inblickar i örnarnas liv. Fyledalens örnar har varit otroligt produktiva och fått ett stort antal ungar på vingarna. Dessvärre har många av ungfåglarna dött i förtid främst genom att de kommit i kontakt med elledningar eller kolliderat med ledningarna. Även gamla fåglar har dött eldöden.
Den bild som tonade fram var att kungsörnar har svårt att riktigt lyfta på grund av det moderna, tätbefolkade, samhällets struktur med elledningar överallt.
Ambjörn Carlsson berättade att det har inletts samarbete med kraftbolag för att minska riskerna för de mest utsatta örnreviren.
Inga kungsörnar har hittats döda vid vindkraftverk vilket är glädjande. Däremot har flera havsörnar kolliderat med vindmöllor. Havsörn klarar sig dock bra ändå och ökar kraftig,  i dag finns det cirka 30 par i Skåne.
Kungsörn står still på 7-8 par sedan ett antal år. 2104 räknade man med 7 besatta revir i Skåne som producerade 5 ungar. De senaste åren har en liten tillbakagång skett.
Gert Ljungqvist
kungsörnIMG_4417