Flyttfågelsträck

Välbesökt fågelutflykt

I skuggan av Heidenstams 152 år gamla fyr samlades ett 30-tal deltagare på Sandhammaren söndagen den 28 september. Målet för utflykten var det stora sträcket av sjöfåglar genom Östersjön som passerar förbi Skånes sydostligaste hörn. Vi hade lite otur med vädret som inte var gynnsamt för sträckande sjöfåglar. Desto fler tättingar sträckte förbi oss i stora skaror. Tusentals grönsiskor, bofinkar och bergfinkar drog förbi utan uppehåll.

Av sjöfåglar såg vi bland annat en hel del prutgäss, fina ejderflockar, flera lommar och de flesta simänderna. Bläsänder dominerade men i flockarna hittades även stjärt- och skedand, samt kricka. Flockar av sjöorre och småskrake drog också förbi. De flesta fåglar gick en bit ut på grund av vinden.

Vi gick utmed stranden som var behagligt lättgången på den packade sanden. Den obligatoriska fikan intogs bland sanddynerna där vi kunde konstatera att Sandhammarens fina dyner är på väg att växa igen och förstöras. Mängder av träd har vandrat ut på dynerna, tyvärr.

Utflykten gjordes tillsammans med Naturskyddsföreningen i Ystad. Ledare var Kurt Ivarsson, Lars Leonardsson och undertecknad.

Gert Ljungqvist